Årets MediaAmazon 2017 utsedd

Anna Lindberg aretas mediaamazon

Priset som delas ut den 22 november går till Anna Lindberg, Pubisher Östgöta Media AB.
Priset är ett erkännande för nyskapande journalistiskt ledarskap med genusperspektiv.

Motivering:

  • Som modern publisher riktar Anna Lindberg fokus mot spänningsfältet mellan affärsutveckling, teknikframsteg och samhällsförändring i den lokala journalistiken.
  • Resultatet blir en organisation med medarbetare som skapar relevans för både tidningsläsare och digital publik.
  • Mod, hjärta och kommunikationsförmåga i en välavvägd blandning tar hennes visioner till resultat.

 

Läs mer om Årets MediaAmazon 2017 

Läs mer om årets konferens och prisutdelning

Intervju med Anna i Mediavärlden