Charlotta Friborg, Sofia Mirjamsdotter, Jeannette Gustafsdotter, Maria Ripenberg