59:41 No. Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet Jul 03, 2017