Årets Ledarutvecklare 2010

Årets Ledarutvecklare 2010 Cecilia Zadig

Motivering:

“För att hon utifrån sin journalistiska bakgrund har bidragit till att utveckla ledarskapet i och utanför mediebranschen. Hon har lyft fram mångfaldsperspektivet och ökat förutsättningarna för kvinnor att utveckla sitt ledarskap. Detta i den mest inflytelserika branschen när det gäller att driva samhällsfrågor. Cecilia Zadig är en förändringsagent med visioner.”

Årets Kompetenspris till Ledarutvecklare utdelas av ledarorganisationen Ledarna

Prisets syfte:
Priset går till en person som på ett föredömligt sätt utvecklat ledare, förbättrat deras förutsättningar att utöva ledarskap och på så sätt bidragit till att föra ledarskapet i sin verksamhet framåt.

Kriterier:

 • Pristagaren har verkat för att förbättra ledarskapet inom en organisation/företag eller i Sverige i stort.
 • Pristagaren drivs av en övertygelse och framtidssyn om det goda ledarskapet.
 • Pristagaren har åstadkommit en förändring i ledarskapet genom medvetet arbete och kompetensutvecklingsinsatser.
 • Pristagaren har jobbat för att röja hinder och ge chefer goda förutsättningar att utöva sin ledarroll på ett framgångsrikt sätt.

Organisationerna bakom Kompetensgalan:

 • Chef
 • Ledarna
 • SATS
 • Stockholm stad
 • Sveriges HR Förening
 • Poolia
 • Försvarsmakten