Oroande svårigheter för ­undersökande journalistik

Pressad ekonomi och bristande fortbildning gör att många redaktioner har svårt att avsätta tillräckliga resurser.

Spridningen av desinformation på sociala medier samtidigt som auktoritära krafter vinner mark gör att behovet av granskande journalistik i dag är mycket stort.

Läs hela debattinlägget på DN Debatt 20210909