Chefsutveckling/ledarskap

Jag är personlig coach och jobbar gärna med ledare och chefer som vill leda utifrån sina värderingar och vill öka sin   medvetenhet om sig själv, sin situation och andras förtroende.

“3 timmar vid mitt köksbord och du hittar ny kompassriktning”

Oftast anlitas jag som personlig coach av ledare och chefer, som vill utveckla sitt ledarskap och/eller förändra sina liv  och önskar en samtalspartner för att sätta och nå viktiga mål. Det hjälper mig i mitt arbete att jag själv har ledar-och livserfarenhet från ett innehållsrikt och utmanande liv.

Personlig coach – chefsutveckling/ledarskap

Kontakta mig för att boka tid.  Jag jobbar med personliga möten eller per telefon beroende på önskemål.

Behöver du  utveckla ditt team, din arbetsgrupp eller organisation

Jag tar även uppdrag för teamutveckling.

Spara

Spara