Boken MediaAmazonerna – om kvinnors ledarskap

Av Cecilia Zadig, Gunlög Israelsson

MediaAmazonerna - Av Cecilia Zadig, Gunlög Israelsson
Av Cecilia Zadig
Gunlög Israelsson

Sex kända mediechef porträtteras:
Christina Jutterström, Amelia Adamo, Lena K Samuelsson, Anne Lagercrantz, Katrin Säfström och Cecilia Krönlein.

Vad utmärker kvinnors ledarskap? Flera kvinnliga ledare intervjuas och deras berättelser leder författarna till spännande slutsatser om kombinationen kvinna och chef, viktiga för alla i arbetslivet att känna till.

Hur är det att vara kvinna och chef i medievärlden?
Vilka är framgångsfaktorerna för en bra ledare?
Hur leder kvinnor och hur tacklar de maktspelet i sin organisation?

Det är några av de frågor som diskuteras i denna unika bok där 162 kvinnliga medieledare ger sina bästa råd för att ta sig fram i chefslabyrinten. Boken innehåller också sex längre intervjuer med kända ledare. Exemplen är hämtade från medievärlden men de erfarenheter, slutsatser och råd som redovisas i boken är i högsta grad allmängiltiga.

Den innehåller också en studie om framgångsfaktorer för kvinnliga ledare i media.

Boken innehåller även bästa råden från 143 kvinnliga mediechefer.
Ladda ner ”Bästa råden från kvinnliga mediechefer” (pdf)

Beställ boken ”MediaAmazonerna – om kvinnors ledarskap”

Skicka beställning och namnuppgifter till cecilia.zadig@gmail.com. Ange faktureringsadress.

Pris: 150 kronor + frakt