Efter #metoo måste nya gränser förhandlas

Krönika i Medievärlden- 20170410.

Nu landar det på kvinnliga mediechefers bord att röja upp de problem som de i många fall ärvt av sina manliga företrädare. Men när nya gränser ska förhandlas är det de insiktsfulla männen som är deras allierade, skriver Cecilia Zadig.

Debatten på Publicistklubben förra veckan gällde huruvida pressetiken krackelerat under trycket av #metoo-rörelsen på de stora mediehusens inre arenor. ”Härdsmälta i journalistkollektivet,” ” reglerna krackelerar” och ”berättigad vrede” är citat ur debatten.

På scenen flankerades PK-ordföranden Anna Hedenmo av fyra kvinnor som försvarar de publiceringar och namngivningar som gjorts av Aftonbladet, Expressen, TV4 och SVT. Åsa Linderborg, Karin Olsson, Viveka Hansson och Charlotta Friborg är utgivare, kulturchefer och ansvariga mediechefer på fyra dominerande svenska mediehus. Var och en har sitt eget försvar för pressetiska ställningstaganden. Men försök förklara det utanför mediehusen! Svårt! ”Härdsmälta i journalistkollektivet,” Åsa Linderborgs beskrivning av senaste tidens #metoo-rörelse inne i mediehusen stämmer definitivt.

Men hur ser de blottade såren ut? De som bränner som napalm. Länge nog har stora mediehus haft en ledarkultur som upphöjt manliga genier till stjärnor med rätt att härja och kränka kvinnliga kollegor, med rätt att bete sig ”tölpigt, skitstövelaktigt”.

Läs hela kröninkan på www.medievarlden.se