Mediernas roll i framväxande parallella världar – seminarium vid prisutdelning Årets MediaAmazon 2023

Årets Mediaamazon 2023 är Julia Agha, vd för Alkompis, Sveriges största nyhetskanal på arabiska. Arabiska är Sveriges största minoritetsspråk, och förutom att förse den arabiska befolkningen i Sverige med nyheter, har Alkompis många använda utomlands. Därför är kanalen också en viktig aktör som påverkar Sverigebilden.

Tisdag 21 november hölls förutom prisutdelning till Julia Agha även ett seminarium om medierna som brobyggare.

”Jag är verkligen smickrad över att bli listad bland de tidigare vinnarna! Och det är viktigt att fortsätta lyfta kvinnor i ledande positioner i mediebranschen, men också att spegla befolkningen som helhet. Jag är stolt över att vi bidrar med mångfald, våra journalister har unik inblick i målgrupper som många andra redaktioner har svårt att nå”, sade Julia Agha i sitt tacktal.

Alkompis är också en viktig plantskola för unga journalister, flera har redan blivit scoutade till andra redaktioner som SVT, Aftonbladet och UR, fortsatte Julia Agha.

Seminariet fortsatte med en inledning av Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans framförande handlade om etnicitet, och det faktum att det är ett begrepp som inte används i den svenska offentliga debatten. Det faktum att vi varit ”aktivt ointresserade” av etnicitet är ett problem, menar Peter Esaiasson. Målet borde vara att istället omfamna etnicitetens betydelse för människors identitet, och på så sätt också avdramatisera detta. ”Så att det på sikt blir samma sak som att vara göteborgare eller skåning”, sa Peter Esaiasson i sitt anförande.

”För att vara brobyggare måste det finnas två brofästen”, återkom han till under föredraget. Det innebär att det absolut är bra att servera svenska nyheter till arabisktalande – men att etniska svenskar också måste få förståelse för de andra minoriteterna i landet.

Efter anförandet hölls ett panelsamtal med Terese Cristiansson, mellanöstern-korrespondent på TV4, Anna Careborg, blivande direkt för nyheter och sport på SVT, Nalin Baksi, tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna och Julia Agha, VD för Alkompis. Samtalet modererades av Christina Jutterström.

Ska medierna använda sig av etnicitet mer i sin rapportering? När det är relevant, tyckte medieföreträdarna. ”Visst är det så att det inte är relevant hela tiden, men mycket oftare. Det är ju ett sätt att se på samhället, och de som har störst jobb att göra är ju svensk-svenskar”, menade Peter Esaiasson.

I samtalet framgick en enighet om att det är viktigt att det finns en mångfald av perspektiv och kompetens på redaktionerna, om man ska kunna spegla bredden i Sverige. Däremot är det inte självklart att brobyggandet är ett uppdrag för medierna – deras uppdrag är att spegla och skildra samhället. Men brobyggande kan vara en konsekvens av det.

Se seminariet på svtplay