Kvinnors ledarskap

Vad är ledarskap? Varför inte kvinnligt ledarskap som förebild för chefsutveckling?

Teckning: Malin Engstedt

Att kunna leda sig själv är en början till ett framgångsrikt ledarskap. Att kunna leda andra till att göra det du vill- och de ska TYCKA OM det…! Det är den andra utmaningen. Att motivera medarbetare att göra det de inte riktigt visste att de kunde och ville.

Jag har specialicerat mig inom kvinnors utveckling och ledarskap. Med många års arbete med ledarskapsutveckling och lång erfarenhet från media och undersökande journalistik arbetar jag idag med chefsutveckling och teamutveckling. en samtalspartner för kvinnliga chefer. Jag anlitas ofta som talare inom ledarskapsutveckling och kvinnor som ledare.

Vad är då speciellt med kvinnor och ledarskap?

Kvinnor och ledarskap i svenska medierDet speciella är att kvinnor ska kunna tackla en chefsmodell som varit präglad av och för män.

Nu i början av 2000-talet har både kvinnor och män fått upp ögonen för kvinnors konkurrensfördelar som ledare.

 

Läs gärna om Kvinnor och ledarskap i svenska medier
– en studie omfattande 208 ledande kvinnor i Sverige

Om villkor, makt och förväntningar i ledarskapet.

Det som vi idag ser som eftertraktade ledaregenskaper som social förmåga som ger förutsättningar för god kommunikation, intuition och emotionell intelligens är vad många betraktar som typiska egenskaper i kvinnligt ledarskap. Det betyder inte att det inte finns män med dessa förmågor och att många kvinnor väljer att gå in för en mer manlig ledarstil. Av den anledningen talar jag inte så ofta om kvinnligt ledarskap utan om kvinnors ledarskap.

Behövs det speciell ledarskapsutbildning och chefsutveckling för kvinnor?

Det har visat sig i ny ledarskapsforskning att kvinnor lyckas bättre om de tidigt i sin karriär går en utbildning eller chefsutveckling som ger insikter om hur genus påverkar ledarskap och organisation. Det underlättar att upptäcka andra förklaringar än att det endast är mitt eget “fel” om jag möter oförutsedda förväntningar och motstånd. Förklaringen kan finnas i hur organisationen tacklar genus och hur mogen företagskulturen är.

Utbildning Kvinnors ledarskap

Kursen syftar till att utbilda kvinnliga journalister i sitt nuvarande eller nära förestående ledar-och chefskap.  Läs mer om utbildningen

  • Kvinnors Ledarskap & Undersökande Journalistik”, 7,5p JMK, Stockholms Universitet

Bästa råden från 143 kvinnliga mediechefer. Klicka här för att ladda ner råden (pdf)

Historia – utbildning kvinnors i ledarskap

Det började som en tillfällighet men vid närmare eftertanke var det kanske ingen tillfällighet att jag kommit att ägna mig åt kvinnor och ledarskap. Det började som en utmaning år 1994 när jag tog över som första kvinnliga ordförande i Föreningen Grävande Journalister. Jag bemötte skepsisen bland kvinnliga kollegor, “den där grabbiga föreningen” med att arrangera Kvinnor Gräv, en stor nationell konferens. Jag märkte snart att de kvinnliga cheferna suktade efter utbildning just för dem. Idén föddes och ett första utkast till konceptet för “Kvinnors Ledarskap& Undersökande Journalistik”, 7,5p JMK, Stockholms Universitet . Det har varit en lång och fantastisk resa och idag har närmare 230 kvinnor gått utbildningen.

I boken “MediaAmazonerna” som jag publicerade 2007 tillsammans med Gunlög Israelsson finns mycket av våra erfarenheter som kursledare samlade.

Cecilia och Nora
Kvinnor och ledarskap i Svenska medier Cecilia Zadig, Nora Oleskog Tryggvason

2014 publicerades boken “Kvinnor och ledarskap i svensk media”. Boken bygger på en undersökning av 208 kvinnor som gått utbildningen. Här framkommer de kvinnliga mediechefernas olika strategier för att ta sig fram i branschen. De beskriver sig själva, sin ledarroll och kommunikationsstil. De delar också med sig av sina bästa råd.

 

 

Föreläsningar inom ämnet kvinnor och ledarskap

Med många års erfarenhet och med boken “Kvinnor och ledarskap i svenska medier – en studie omfattande 208 ledande kvinnor i Sverige” som grund så föreläser jag och är workshopledare i ämnen som ledarskap, kvinnor och ledarskap och kvinnligt ledarskap.

Läs mer om föreläsningar.

 

Individell coaching och gruppcoaching

Jag erbjuder även coaching ledarskapsutveckling  och teamutveckling.