Årets MediaAmazon

 • Årets MediaAmazon 2023 Julia Agha

  “Under Julias ledning har Alkompis utvecklats till BROBYGGARE i sin roll som största nyhetssajt på Sveriges näst största modersmål, arabiska – men också som internationell nyhetsförmedlare om vad som händer i Sverige. I en tid med konflikt, polarisering och desinformation står Julia mitt i hetluften och leder sitt team med skicklighet och integritet för en saklig och opartisk journalistik.”
 • Årets MediaAmazon 2022 Helle Klein

  “Som profilerad publicist är Helle Klein en rak och orädd röst i samhällsdebatten. Hon prisas härmed för att hon med auktoritet och patos strider för jämställdhet och fri journalistik samt, trots hat och hot, tar kampen mot odemokratiska krafter. Med sitt innovativa och trygga ledarskap lyfter hon sina medarbetare till framgång.”
 • Årets MediaAmazon 2021 Eva Burman

  ”Eva Burman och hennes medarbetare står modigt upp för journalistikens uppdrag: att granska. Det har resulterat i prisbelönta publiceringar som både påverkat lokalsamhället och fått internationellt genomslag. Eva Burman har värnat medarbetare, som tvingats verka under stormar av hat och hot. Hon prisas härmed för engagemang och uthållighet i sitt utgivarskap och journalistiska ledarskap.”
 • Årets MediaAmazon 2020 Åsa Edlund Jönsson

  ”Åsa Edlund Jönsson har genom målmedvetet ledarskap uppnått jämställd agenda inom SVT:s sportjournalistik. Hon har tagit ut damidrotten i rampljuset och gjort kvinnliga idrottare synliga för publiken. Med mod och kreativitet har hon tillsammans med sin redaktion skapat nya programformer och en inkluderande sportbevakningen i världsklass. För detta har hon också prisbelönats i internationell konkurrens.”
 • Årets MediaAmazon 2019 Jeanette Gustafsdotter

  ”När journalistiken hotas agerar Jeanette Gustafsdotter. Jeanette Gustafsdotter driver med mod och auktoritet kampen för journalistikens fortlevnad som en av demokratins hörnpelare. Med sitt påverkansarbete lyckas hon få både politik och polis att inse att det krävs lagligt skydd mot demokratibrott riktade mot journalistikens utövare. Hennes kunskaper i juridik och publicistik gör Jeanette Gustafsdotter till en kraftfull företrädare för TU- Medier i Sverige.”
 • Årets MediaAmazon 2018 Åsa Beckman

  ”Med sitt ledarskap är Åsa Beckman en bärande kraft på en av Sveriges mest inflytelserika kulturredaktioner. I såväl stora avslöjanden i kölvattnet av ”metoo” som i berörande och vardagsnära krönikor följer Åsa Beckman den säkra etiska kompass som driver henne, inte minst i jämställdhets- och genusfrågor.”
 • Årets MediaAmazon 2017 Anna Lindberg

  “Som modern publisher riktar Anna Lindberg fokus mot spänningsfältet mellan affärsutveckling, teknikframsteg och samhällsförändring i den lokala journalistiken. Resultatet blir en organisation med medarbetare som skapar relevans för både tidningsläsare och digital publik. Mod, hjärta och kommunikationsförmåga i en välavvägd blandning tar hennes visioner till resultat.
 • Årets MediaAmazon 2016 Sofia Olsson Olsén

  ”Sofia Olsson Olsén är en förebild som nyskapande ledare för ett stort svenskt mediehus. Sofia har under sina tio år på skilda positioner varit en nyckelperson under Aftonbladets resa mot den internationella framkanten i journalistisk och teknisk utveckling. Med helhetsperspektiv och målmedvetenhet får hon både organisationer och medarbetare att utvecklas och blomstra.”
 • Årets MediaAmazoner 2015 Margret Atladottir & Lisa Bjurwald

  ”Genom att i den digitala accelerationens tid bredda och fördjupa debatten utmanar Atladottir & Bjurwald normer och strukturer i dagens journalistik. De vänder på maktperspektiven i ett skede då nya generationer med andra krav på kunskap och delaktighet tar plats som medieaktörer. Genom ledarskap, nytänkande och god journalistik visar de att kampen för jämställdhet långtifrån är över.”
 • Årets MediaAmazon 2014 Lisa Irenius

  “Alltid med läsaren i främsta rummet driver Lisa Irenius målmedvetet sina förnyelseprojekt i hamn. Med beslutsamhet, social kompetens, tydlighet och snille får hon med sig medarbetarna på utvecklingståget.”
 • Årets MediaAmazon 2013 Lena Glaser

  ”Lena Glaser har för Sveriges Television formulerat en stark digital agenda som fört tv-mediet och journalistiken in i en ny era. På ett annars mansdominerat område har hon genom strategiskt, målmedvetet och lyssnande ledarskap drivit utvecklingen av både teknik och innehåll på ett sätt som, i massiv konkurrens med andra medier, ökat intresset för public service-tv.”
 • Årets MediaAmazon 2012 Johanna Kronlid

  “Johanna Kronlid har genom djärvt och målmedvetet arbete på kort tid förvandlat LO-tidningen till Arbetet,där kvinnor nu tagit tydlig plats i en blytungtmansdominerad sfär. Hon har genom att förflytta och vidga perspektiven skapat en självständig och tongivande tidning mitt i samhällsdebatten.”
 • Årets MediaAmazon 2011 Lena K Samuelsson

  ”Som ingen annan har Lena K Samuelsson lyckats förvandla en tidning från traditionell till modern stilbildare, där jämställdhet, jämlikhet och delaktighet lyst som ledstjärnor i det dagliga arbetet. Hon ger medarbetarna förutsättningar att i olika mediekanaler skapa en journalistik som genom skickliga prioriteringar motsvarar människors behov av att vara orienterade i samtiden.”
 • Årets MediaAmazon 2010 Hanna Stjärne

  “Hanna Stjärne är en förnyare och framtidsstrateg inom radiojournalistiken, med förmåga att lyfta fram kvinnor i radion. Hennes förändringsarbete som programdirektör på Sveriges Radio har bidragit till nya program som tillfredsställt vetgiriga lyssnare, både nya och gamla. Hon kombinerar fingertoppskänsla med kunnande.”

Priset Årets MediaAmazon emanerar ur Kvinnors ledarskap & undersökande journalistik, ledarskapsutbildning Stockholms universitet med närmare 300 deltagare från svenska medieföretag.

Det är många kvinnliga medieledare från små och stora medieorganisationer, som gått Kvinnors ledarskap & undersökande journalistik sedan starten 1995. Flera av deltagarna har fått viktiga journalistiska uppdrag och framskjutna positioner inom medierna.

Priset Årets MediaAmazon är ett erkännande för nyskapande journalistiskt ledarskap med genusperspektiv

Priset Årets MediaAmazon instiftades år 2010 av Cecilia Zadig. Utmärkelsen Årets MediaAmazon emanerar ur Kvinnors ledarskap och undersökande journalistik,  en ledarskapsutbildning för kvinnlig medieledare på Stockholms universitet, som nära 300 deltagare från olika medieföretag deltagit i årens lopp.

Tidigare pristagare                                                              

 • Årets MediaAmazon 2010  Hanna Stjärne, vd SVT; då framtidsstrateg SR
 • Årets MediaAmazon 2011 Lena K Samuelsson, chefredaktör, vd Aftonbladet; då chefredaktör SvD
 • Årets MediaAmazon 2012  Johanna Kronlid, redaktör Arbetarskydd; då chefredaktör Arbetet
 • Årets MediaAmazon 2013 Lena Glaser, avdelningschef SFI; då programdirektör Svt
 • Årets MediaAmazon 2014 Lisa Irenius, kulturchef SvD; då kulturchef UNT
 • Årets MediaAmazoner 2015 Margret Atladottir & Lisa Bjurwald, producent SR, respektive pol redaktör VLT; då redaktörer för podcasten Atladottir &Bjurwald
 • Årets MediaAmazon 2016 Sofia Olsson Olsén, konsult i mediefrågor; då publisher Aftonbladet
 • Årets MediaAmazon 2017 Anna Lindberg, fd ledamot Mediernas Etiknämnd, då publisher Östgöta Media 
 • Årets MediaAmazon 2018 Åsa Beckman, biträdande kulturchef Dagens Nyheter
 • Årets MediaAmazon 2019 Jeanette Gustafsdotter, chef Arbetarrörelsens arkiv, fd kulturminister; då vd Tidningsutgivarna
 • Årets MediaAmazon 2020 Åsa Edlund Jönsson, gen sekreterare Sveriges Olympiska Kommitte; då chef Svt Sport
 • Årets MediaAmazon 2021 Eva Burman, vd chefredaktör Dagens Arbete; då chefredaktör Sörmlands Media
 • Årets MediaAmazon 2022 Helle Klein  , direktor Sigtunastiftelsen; då vd chefredaktör Dagens Arbete
 • Årets MediaAmazon 2023 Julia Agha, vd Allkompis

Juryn ledamöter

Cecilia Zadig, juryns ordförande, journalist,  ledarskapsutveckling Kvinnors ledarskap Zadig Media AB
Christina Jutterström,  fd vd SVT, chefredaktör Dagens Nyheter, fd chefredaktör Expressen
Kerstin Brunnberg, fd vd  Sveriges Radio
Thomas Mattsson, senior advisor Bonnier News
Axel Andén, chefredaktör, vd tidningarna Journalisten och Finansliv.
Julia Agha, vd Allkompis

Frågor: Cecilia Zadig, 070 8848211 cecilia.zadig@gmail.com www.ceciliazadig.se

Vill du nominera någon så skicka in din nominering till cecilia.zadig@gmail.com