Böcker av Cecilia Zadig

Cecilia är författare till ett flertal böcker inom ämnet kvinnor och ledarskap.

Boken Kvinnor och Ledarskap i svenska medier

Kvinnor och ledarskap i svenska medier

Av Cecilia Zadig, Nora Oleskog Tryggvason

Efter att ha fördjupat mig i ledarskapsutveckling för kvinnor i ledar-och chefspositioner i medierna i 20 år önskar jag göra en större studie. Avsikten är att formulera de 244 deltagarnas erfarenheter, kunskaper och insikter om kvinnor i ledande ställning i medierna och deras inflytande över medieinnehållet. Boken bygger på denna studie.

Läs mer om boken eller ladda ner den i pdf.

Beställ boken “Kvinnor och Ledarskap i svenska medier”

Skicka beställning och namnuppgifter till cecilia.zadig@gmail.com. Ange faktureringsadress.

Pris: 150 kronor + frakt
———————————————————————————————————

Boken MediaAmazonerna – om kvinnors ledarskap

Av Cecilia Zadig, Gunlög IsraelssonMediaAmazonerna - Av Cecilia Zadig, Gunlög Israelsson

Boken innehåller porträtt på sex kända mediekvinnor med olika utvecklingsvägar i sitt ledarskap:
Christina Jutterström, Amelia Adamo, Lena K Samuelsson, Anne Lagercrantz, Katrin Säfström och Cecilia Krönlein.

Vad utmärker kvinnors ledarskap? Flera kvinnliga ledare intervjuas och deras berättelser leder författarna till spännande slutsatser om kombinationen kvinna och chef, viktiga för alla i arbetslivet att känna till.

Läs mer om boken

Beställ boken “MediaAmazonerna – om kvinnors ledarskap”

Skicka beställning och namnuppgifter till cecilia.zadig@gmail.com. Ange faktureringsadress.

Pris: 150 kronor + frakt

Spara

Spara