Bilder Årets MediaAmazon 2022

Bilder från prisutdelning och seminarium “Kvinnor går till vänster! Män till höger!” Om nyhetsmedier och valbevakningen.

Läs även läsa Thomas Mattsons referat.

Referat från prisutdelning Årets MediaAmazon 2022 vid seminarium “Kvinnor går till vänster! Män till höger!” Om nyhetsmedier och valbevakningen >>

 

Bilder från prisutdelning

Foto: Anette Persson och Axel Andén

Avgående Kulturministern Jeanette Gustafsdotter delade ut priset Årets MediaAmazon 2022 tillsammans med Cecilia Zadig.

Samtal “Kvinnor går till vänster! Män till höger!” debatt om mediernas roll i valkampanjen 2022.

Valet är över. Från flera valundersökningar vet vi att kvinnors högsta prioritet som valfråga var sjukvård, skola och klimat och miljö. Dessa frågor kom bort i valdebatten.

Vilken roll och vilket ansvar tar nyhetsmedierna?
Gapet mellan män och kvinnors politiska preferenser har ökat under lång tid.Varför möter nyhetsmedierna så kraftfullt den manliga publikens prioriteringar kring lag, ordning och flyktinginvandring?

Hur resonerar man på nyhetsredaktionerna?
I debattpanelen:
Charlotta Friborg, ansvarig utgivare SVT Nyheter;
Viveka Hansson, programdirektör tv4,
Karin Olsson, bitr chefredaktör Expressen samt
Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

Moderatorer:
Juryledamöter för Årets MediaAmazon:
Christina Jutterström, tidigare vd SVT
Cecilia Zadig, juryordförande

Vad säger valforskare?
Patrik Öhberg, forskare, SOM-institutet Göteborgs universitet.

Bilder mingel