Teamutveckling

Jag tar uppdrag när du behöver utveckla ditt team, din arbetsgrupp eller organisation. Neddragningar och omstruktureringar blir vardag på nästan alla arbetsplatser. Då ökar behovet att utveckla samarbetet mellan medarbetarna i teamet. ETT och ETT kan bli TRE. Det har vi alla erfarit när vi varit del av ett team med bra samspel. Utdelningen kommer både som arbetsglädje och bättre arbetsresultat.

Jag har utbildat mig hos Teamcoaching International och är certificerad facilitator i Team Diagnostic Assessment.

ORSC Organsational Relationship System Caoching
The Leadership Circle, certifierad att göra dels 360 graders i  ledarkompetens och dels Team Survey.

Individuell coaching

Jag tar även uppdrag som  personlig coach och  ledarskaps- coach  vilket omfattar vanligtvis både karriär- och livsutveckling.