Våra föreställningar om kön bromsar jämställdhetsarbetet

Krönika i Dagens Media publicerad 4 Oktober 2016.

Varför har vi så få kvinnor på toppositioner i medierna och i näringslivet? Och varför möter de kvinnor som finns där fortfarande motstånd? Vår tid ropar efter mångfald och normbrytande ledare, skriver Cecilia Zadig efter Pontus Schultz-stiftelsens seminarium.

Hur förväntar vi oss att en traditionell ledare ska vara? Dominant bland annat. Hur går kvinnor ihop med den klassiska stereotypen för vad som förknippas med ledarskap?

– Inte så bra. Det menar Yvonne Benschop, holländsk professor med inkluderande ledarskap som forskningsområde då hon talade på seminariet arrangerat av Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv.

– Kvinnliga stereotyper passar dåligt ihop med de traditionella stereotyperna för ledarskap.

– Det finns många kvinnor vars ledarstil kan beskrivas som ”demokratisk, inkluderande och vänlig”, men det är svårt att inte också uppfattas som dominant. Det straffar sig dock ofta för en kvinna, men inte för en man eftersom ledarskap/chefskap är myntat på typiskt manliga egenskaper.

”A woman loses in likeability when she as a leader is seen as dominant.” Som kvinna måste man vara omtyckt annars möter man motstånd och beskrivs om okvinnlig. Här landade Yvonne Benschop sin presentation.

Någon som känner igen sig?

Det kostar att bryta Genuskontraktet! Yvonne Hirdman, professor i samtidshistoria myntade begreppet Genuskontraktet i en rapport till Maktutredningen år 1988. Det innebär att vi tillskriver män och kvinnor olika egenskaper i en samhällsordning med över- och underordning. Om en kvinna avviker från det som man kan förvänta sig så bryter man kontraktet och det möter motstånd eller värre.

”Dance with resistance” kallade Yvonne Benschop det förhållningssätt som hon rekommenderade oss i publiken. Möt motståndet och dansa med det! Men hur dansar man med det faktum att vinst inte räcker som argument när det gäller kvinnor?

En rad studier, både akademiska och av företag som McKinsey, visar att med minst en tredjedel kvinnor i toppen redovisar företag högre vinst.

Hur utvecklar man normbrytande ledarskap? Jämställdheten är ju medlet inte målet.

”How do you eat an elephant ..? Bit by bit”, sade kultur- och demokratiminster Alice Bah Kuhnke i sitt tal.

Fotnot:

Pessimist om framtiden? Då kan jag rekommendera Kvinnors makt i historien, som är ett välresearchat BBC program som måste ses! Vi har definitivt förflyttat oss långa vägar från hederskulturerna i vår civilisations tidiga bosättningar. Ibland hjälper det att se historia och konstatera att motstånd alltid har funnits.

ceciliazadig