Boken Kvinnor och ledarskap i svenska medier

Av Cecilia Zadig, Nora Oleskog Tryggvason

Här kan du ladda ner Kvinnor och ledarskap i svenska medier SMAKPROV (pdf)

Kvinnor och ledarskap i svenska medier
Cecilia Zadig
Nora Oleskog Tryggvason

Ledarskapsutbildningen Kvinnors ledarskap har hållits under 20 år och under samma period  har medie-
branschen genomgått stora förändringar. Fler kvinnor än någonsin tidigare finns nu på ledande publicistiska positioner.

Samtidigt har uppdraget som mediechef kommit att omfatta stora neddragningar och omprioriteringar, medan den ekonomiska makten flyttat till koncernledningsnivå. Internet och mobila plattformar har också inneburit nya utmaningar i kommunikationen med läsarna, tittarna och lyssnarna.

Boken Kvinnor och ledarskap i svenska medier bygger på en undersökning av 208 kvinnliga mediechefers syn på utmaningarna i ledarrollen. Studien berör vad som är roligast och svårast i uppdraget och hur villkoren ser ut för kvinnliga mediechefer samt för branschen som helhet.

”Att vara chef eller ledare är ingen räkmacka med en fin titel. Det är hårt arbete, där man ska veta vad man själv står för.”

Så beskriver en av de kvinnorna i studien sin roll som ledare. Studien berör karriärmöjligheter och hinder, frågeställningar om jämställdhet och andra villkor för att vara ledare i medierna idag.

I boken framkommer de kvinnliga mediechefernas olika strategier för att ta sig fram i branschen. De beskriver sig själva, sin ledarroll och kommunikationsstil. De delar också med sig av sina bästa råd och vi får ta del av dessa kvinnors framgångsfaktorer.

Boken i pdf

Beställ boken ”Kvinnor och Ledarskap i svenska medier”

Skicka beställning och namnuppgifter till cecilia.zadig@gmail.com. Ange faktureringsadress.

Pris: 150 kronor + frakt