Idag firas 10 årsjubileum för priset Årets MediaAmazon

Idag har Jeanette Gustafsdotter tagit emot priset Årets MediaAmazon 2019.

Motivering

”När journalistiken hotas agerar Jeanette Gustafsdotter.
Jeanette Gustafsdotter driver med mod och auktoritet kampen för journalistikens fortlevnad som en av demokratins hörnpelare. Med sitt påverkansarbete lyckas hon få både politik och polis att inse att det krävs lagligt skydd mot demokratibrott riktade mot journalistikens utövare. Hennes kunskaper i juridik och publicistik gör Jeanette Gustafsdotter till en kraftfull företrädare för TU- Medier i Sverige.”

 

– Nästan var tredje svensk journalist har utsatts för hot under senaste åren. Sexuella hot och trakasserier drabbar nästan enbart kvinnor.

Var tredje utsatt kvinna inom opinionsjournalistik funderar på att lämna journalistiken helt på grund av hoten och trakasserierna.

Jag är oerhört tacksam för detta pris. Det sätter fokus på hur viktigt att skydda kvinnliga journalister och slå vakt om den oberoende journalistiken.  Säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.