Paneldebatterna på Årets MediaAmazon 2019 sändes på SVT2

Den 25 oktober sändes paneldebatterna från Årets MediaAmazon.

Hur påverkas demokratin om journalister skräms till tystnad?
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/hur-paverkas-demokratin-om-journalister-skrams-till-tystnad

Public service roll när globala IT-jättar dominerar
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/public-service-roll-nar-globala-it-jattar-dominerar-allt-mer

De kommer sedan att ligga kvar t om  oktober 2020 och man kan se dem via SVTplay.